Abonnementswijziging naar ROB-Net Compleet (Aanvragen- en Facturatie via backofficepakket)


    Ik verzoek hierbij een Appendix koppeling ROB-Compleet op te stellen voor mijn bedrijf, waarvan ik de gegevens in dit formulier heb vermeld. Mijn bedrijf heeft reeds een Deelnemersovereenkomst afgesloten en is lid van Vereniging ROB, sectie ROB-leveranciers.

    De contributiestructuur van de Vereniging ROB is mij bekend. De contributie wijzigt niet voor mijn bedrijf met ingang van het kwartaal volgend op de datum waarop de koppeling ingaat. Ook zijn hieraan geen eenmalige kosten verbonden.

    Nota bene: de bovenstaande gegevens gelden voor één vestiging / lidnummer; als u voor meerdere vestigingen de koppeling ROB-Compleet wilt activeren moet u per vestiging / lidnummer een afzonderlijk formulier invullen!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.