Samen
vooruitgang

02.11.2017

Verkiezing bestuur en gebruikersraad

Conform de statuten is de termijn voor bestuurs- en gebruikersraadsleden 4 jaar en worden daarna verkiezingen georganiseerd. Als lid van vereniging ROB wordt u in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de samenstelling van bestuur en gebruikersraad van de sectie en de vereniging.

Klik hier voor een overzicht van de huidige samenstelling van het bestuur
Klik hier voor een overzicht van de huidige samenstelling van de gebruikersraad

Indien u uw bedrijf kandidaat wilt stellen voor een zetel in het bestuur of de gebruikersraad, dan kunt u dit schriftelijk melden bij het verenigingssecretariaat. U heeft hiervoor tot uiterlijk 30 november 2017 de gelegenheid. Wanneer er evenveel kandidaten als zetels zijn, dan worden de kandidaten automatisch verondersteld te zijn gekozen. Na de verkiezingen worden de bestuursleden benoemd door de Algemene Gebruikersraad.

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden