Samen
vooruitgang

24.01.2020

Contributie en creditfacturen ROB-leveranciers

Omdat de contributiefactuur voor onze leden alleen nog per mail wordt verstuurd, heeft de Gebruikersraad van Vereniging ROB op 30 oktober 2019 besloten om de e-mailkortingsregeling van € 5,- per factuur voor ROB-leveranciers te laten vervallen en dit bedrag standaard in de contributiestaffel te verrekenen met ingang van 1 januari 2020.

Onze ROB-leveranciersleden ontvangen op 24 of 25 januari 2020 een creditfactuur in verband met deze wijziging van de contributiestaffel. Het bedrag van € 5,- wordt in mindering gebracht op de incasso voor de ROB-contributie 2020 die op 28 januari 2020 plaatsvindt.
Vanaf de volgende contributieperiode is dit bedrag standaard in mindering gebracht van het te betalen contributiebedrag.

Leden die in 2019 al lid waren, ontvangen eenmalig een contributieteruggave over 2019. Hierover werden zij in december 2019 geïnformeerd en zij ontvingen hiervoor een creditfactuur. Dit bedrag wordt tevens in mindering gebracht op de incasso voor de ROB-contributie 2020 die op 28 januari 2020 plaatsvindt.
Deze eenmalige teruggave is het gevolg van groei van het aantal leden van Vereniging ROB en voertuigen in ROB-Net.

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden