Samen
vooruitgang

31.01.2019

Nieuw huurklassenmodel VV

Vanaf 4 maart 2019 is er een nieuw huurklassenmodel voor Vervangend Vervoer beschikbaar in ROB-Net. Om te zorgen voor een soepele overgangssituatie, verzoeken wij u dringend om voorbereidende acties uit te voeren.

Vanaf 4 maart 2019 geldt er een andere huurklassenindeling voor Vervangend Vervoer. Hierdoor worden aanvragen voor Vervangend Vervoer makkelijker en sneller beoordeeld door de leasemaatschappij. Dit is een grote stap vooruit in de verbetering van het gebruikersgemak binnen ROB-Net!

In het nieuwe huurklassenmodel wordt op basis van het kenteken van de inzetauto de huurklasse automatisch door ROB-Net bepaald. Als leverancier ziet u de door ROB-Net afgeleide huurklasse van de inzetauto tijdens het indienen van de VV-aanvraag. Als leasemaatschappij ziet u deze huurklasse tijdens het beoordelen van de VV-aanvraag.

Een handig en kort overzicht van het vernieuwde huurklassenmodel vindt u hier.

Welke acties dient u uit te voeren?

Leasemaatschappijen: U dient als leasemaatschappij het nieuwe model op te nemen in ROB-Net bij contractinstellingen en Vervangend Vervoer tarieven. U heeft tot 2 maart de mogelijkheid om met behulp van Self service-overzichten in ROB-Net deze contractinstellingen en VV-tarieven bij te werken. In uw backofficeapplicatie dient het nieuwe huurklassenmodel ook opgenomen te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er verandert aan de validaties die samenhangen met het nieuwe huurklassenmodel, zodat u weet hoe de VV-aanvraag beoordeeld moet worden.

Leveranciers: U dient als leverancier alle openstaande Vervangend Vervoer aanvragen af te handelen vóór 2 maart. Indien er na 2 maart nog VV-aanvragen openstaan, dan worden deze automatisch als ‘niet akkoord’ bij u teruggeplaatst. U dient dan de ‘huurklasse doorbelasting’ in te voeren volgens het nieuwe model.
Wanneer u werkt met een softwarepakket (DMS/verhuurpakket) dat in staat is om Vervangend Vervoer aanvragen in te dienen via de BOL-pakketkoppeling, dan dient uw pakket gebruik te maken van het nieuwe huurklassenmodel. Checkt u bij twijfel bij uw software leverancier of er voor gezorgd is dat het pakket waarmee u werkt gebruik maakt van het nieuwe huurklassenmodel?

Om ervoor te zorgen dat we op 4 maart 2019 een soepele overgangssituatie hebben, verzoeken wij u om het gedetailleerde implementatie- en realisatieplan door te nemen, dat wij eerder naar alle leden toegestuurd hebben. U kunt contact opnemen met onze helpdesk wanneer u deze niet (meer) heeft.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de helpdesk via 030-2271707 of helpdesk@verenigingrob.nl.

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden