Samen
vooruitgang

04.10.2018

Mail incasso verplichting

Vereniging ROB stuurt alle leden die nog geen gebruik maken van automatische incasso een machtigingsformulier per mail. Klik op ‘Lees verder’ hieronder om de veel gestelde vragen hierover in te zien.

 

Waarom automatische incasso?
Vereniging ROB heeft een kleinschalig secretariaat zodat zij de kosten van de lidmaatschappen voor haar leden zo laag mogelijk kan houden. Het is dan ook zaak dat werkzaamheden zo efficiënt mogelijk afgehandeld worden.

Ga ik minder betalen?
De verwerking van onze facturatie via automatische incasso werkt voor de vereniging zeer efficiënt. Dit maakt het voor de vereniging en dus ook voor onze leden goedkoper. U krijgt als lid geen toeslag meer berekend op uw contributiefactuur van 1% met een minimum van € 5,- per factuur.

Betreft dit een phishing bericht?
Het bericht afkomstig van echosign@echosign.com betreft geen phishing bericht. Dit bericht werd u toegestuurd door Vereniging ROB en heeft dit afzender mailadres omdat het machtigingsformulier digitaal te tekenen is via Adobe Sign. Zowel voor u als voor de verdere verwerking door Vereniging ROB werkt dit zeer betrouwbaar en snel.

Ik kan het bericht niet goed lezen; wat moet ik doen?
Volg in het tekstbericht de link ‘klik hier’. Het formulier opent dan in Adobe Sign, is goed leesbaar en digitaal te ondertekenen.

Het formulier opent niet, wat moet ik doen?
Waarschijnlijk klikt u op het plaatje van het formulier in uw bericht en zo opent het bestand inderdaad niet. Volg in het tekstbericht de link ‘klik hier’. Het formulier opent dan in Adobe Sign, is goed leesbaar en digitaal te ondertekenen.

Hoe stuur ik het getekende formulier terug?
Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur dat u het formulier digitaal invult en tekent. Wanneer alle velden correct zijn ingevuld komt het getekende formulier automatisch bij ons terug en krijgt u daar bericht van. Wij verzoeken u dringend het formulier dan niet ook nog in PDF naar ons te retourneren. Dit vergt namelijk veel handmatige handelingen terwijl deze door het digitaal tekenen al automatisch bij ons zijn verricht.

Kunt u het formulier naar een ander mailadres sturen?
Het is mogelijk om u het formulier op een ander mailadres toe te sturen. Graag ontvangen we uw verzoek via mail naar secretariaat@verenigingrob.nl onder vermelding van uw deelnemersnummer en het gewenste mailadres.
U kunt uw NAW gegevens en contactpersonen zelf in ROB-Net onderhouden via de menukeuze instellingen. Voor vragen hierover of hulp hierbij kunt u contact opnemen met onze helpdesk via 030-2271707.

Moet ik de machtiging registreren via mijn bank
Nee. De incasso machtiging waarvoor u tekent betreft een standaard machtiging, geen zakelijke machtiging. Wanneer u de Vereniging ROB akkoord geeft voor het incasseren van de ROB contributie middels het ondertekenen van het formulier, dan hoeft u deze machtiging niet meer te registreren bij uw bank. De Vereniging zal vanaf het volgende kwartaal de contributiefacturen automatisch bij u incasseren.

Vereniging ROB heeft voor een standaard machtiging gekozen en niet voor een zakelijke machtiging omdat de machtiging dan niet door u hoeft te worden geregistreerd bij de bank. Voor u geeft dit als voordelen dat u de machtiging niet hoeft te registreren bij uw bank en tevens dat u de incassering kunt storneren gedurende een aantal weken.

Ik wil het formulier liever niet digitaal ondertekenen. Kan ik dit op een andere manier terug sturen?
Wij ontvangen het formulier bij voorkeur digitaal getekend terug, omdat dit een veilige manier van ondertekenen is en de verdere afhandeling voor ons dan geautomatiseerd verloopt. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van het digitaal ondertekenen, dan kunt u het formulier in Adobe Sign printen en een scan van het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@verenigingrob.nl.

Naar wie heeft u het machtigingsformulier gestuurd?
Wij hebben het machtigingsformulier gestuurd naar het mailadres dat bekend is in het ROB-Net systeem. In eerste instantie het mailadres van de tekeningsbevoegde persoon, in tweede instantie naar het mailadres van de beheerder van het abonnement en in derde instantie naar het algemene mailadres van de vestiging.
U kunt deze gegevens zelf in ROB-Net onderhouden via de menukeuze instellingen. Voor vragen hierover of hulp hierbij kunt u contact opnemen met onze helpdesk via 030-2271707.

Kan ik gebruik blijven maken van ROB-Net als ik geen machtiging afgeef?
Nee. Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van ROB-Net wanneer u geen machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso. U heeft tot half december 2018 de tijd om het machtigingsformulier getekend te retourneren.

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden