Samen
vooruitgang

04.06.2024

ROB-Leden ontvangen een Twikey-link

In verband met onze overstap naar de Rabobank, ontvangen alle leden vanaf 5 juni 2024 per mail een link van Twikey om het benodigde incassomandaat te bevestigen. Twikey is partner van de Rabobank en biedt zeer veilige bancaire oplossingen.

Vanaf 5 juni zal een groot deel van de leveranciersleden deze link al gaan ontvangen, waarna de tekenbevoegde van deze organisatie naar de eigen bank wordt geleid, om het incassomandaat te bevestigen. De overige leveranciersleden, de leasemaatschappijleden en Groepsgebruiker-organisaties zullen hierna snel volgen.

Veel gestelde vragen:

– Ik heb eerder al een machtiging afgegeven, moet dit nu weer? Ja inderdaad. In verband met onze overstap naar de Rabobank is het nodig dat u dit nieuwe mandaat afgeeft.

– Is de link veilig? Ja. Twikey is partner van de Rabobank en biedt zeer veilige bancaire oplossingen. Vereniging ROB heeft er voor gekozen om de incasso’s via Twikey te laten verlopen vanaf 1 juli 2024. Wilt u meer informatie over Twikey? Klik dan hier of ga naar https://verenigingrob.twikey.com/support/

– Is het verplicht om dit mandaat af te geven? Ja. De contributie voor uw abonnement op ROB-Net wordt automatisch geïncasseerd. Wanneer u hiervoor geen nieuw mandaat af wilt geven, dan zal uw abonnement worden beëindigd.

– Waarom is het verplicht om een mandaat af te geven? Vereniging ROB heeft een kleinschalig secretariaat, zodat zij de kosten van de lidmaatschappen voor haar leden zo laag mogelijk kan houden. Het is dan ook zaak dat werkzaamheden zo efficiënt mogelijk afgehandeld worden.

– Wordt mijn abonnement afgesloten als ik geen machtiging afgeef via de link? De contributie voor uw abonnement op ROB-Net wordt standaard automatisch geïncasseerd. Wanneer u hiervoor geen nieuw mandaat af wilt geven, dan zal uw abonnement inderdaad op termijn worden beëindigd. U ontvangt eerst automatisch diverse herinneringen voor het afgeven van het mandaat. Wanneer wij overgaan tot het op non actief zetten van uw abonnement, zullen wij u hierover eerst informeren.

– Het mailadres waar de link naartoe is gestuurd klopt niet, wat nu? U kunt het bericht doorsturen naar de juiste persoon. Na het gebruiken van de link kunt u de contactgegevens aanpassen.
Denkt u er aan ook de contactgegevens in ROB-Net aan te passen. Dit kunt u doen via Instellingen > Lidmaatschapsgegevens – Contactgegevens.

– Via mijn bank kan ik de mandaat niet afgeven, wat nu? U kunt in dit geval op de pagina voor het kiezen van uw bank, kiezen voor ‘andere opties’. (deze optie is sinds 12 juni beschikbaar gesteld)

– Wij hebben meerdere lidnummers waarvoor ik steeds apart de machtiging moet afgeven. Kan dit sneller? Tot ongeveer 10 lidnummers werkt het het meest efficiënt als u de machtiging via de link in het bericht afgeeft. Wanneer u voormeer lidnummers de machtiging moet afgeven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat om andere mogelijkheden te bespreken.

– Mijn gegevens zijn gewijzigd; wat moet ik doen? Als leverancier van ROB-Net kunt u zelf uw gegevens aanpassen in ROB-Net, via Instellingen > Beheer administratiegegevens. Indien u hierbij hulp nodig heeft dan kunt u contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@verenigingrob.nl of 030-2271707.
Bent u geen leverancier, dan kunt u uw wijzingen mailen naar secretariaat@verenigingrob.nl onder vermelding van uw lidnummer en/of adresgegevens.
Wanneer u de machtiging afgeeft dan krijgt u vanzelf de mogelijkheid om uw gegevens te controleren en wijzigen.

Ik heb per ongeluk een verkeerd rekeningnummer gebruikt. U kunt een nieuwe link aanvragen via secretariaat@verenigingrob.nl onder vermelding van uw lidnummer, waarna u de machtiging voor het juiste rekeningnummer kunt geven. De eerder gegeven machtiging vervalt hierna automatisch.

Kan ik een nieuwe link ontvangen? Automatisch wordt er iedere week een herinnering met nieuwe link gemaild naar het mailadres van de tekenbevoegde zoals deze in ROB-Net is geregistreerd. Wanneer de tekenbevoegde in ROB-Net niet correct is geregistreerd, waardoor deze link niet goed terecht komt, dan wordt u verzocht om dit aan te passen in ROB-Net via Instellingen > Lidmaatschapsgegevens. Vervolgens kunt u dan een nieuwe link aanvragen via secretariaat@verenigingrob.nl onder vermelding van het betreffende lidnummer.

Kunt u aan mij bevestigen of de machtiging is gegeven? In verband met de drukte verzoeken wij u om even af te wachten of u inderdaad geen wekelijkse herinnering meer ontvangt. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u uw vraag stellen via secretariaat@verenigingrob.nl.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de Vereniging ROB via secretariaat@verenigingrob.nl of 030-2271700 keuze 1. We zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden en deze pagina steeds bijwerken.

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden