Samen
vooruitgang

11.12.2020

ISAE rapportage 2020

Met trots deel ik u mee dat het ISAE 3000 type 2 rapport over de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020 is uitgebracht. Voor de periode 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 wordt in de eerste week van januari 2021 een Bridge letter opgesteld.

In de Bridge letter wordt verklaard dat er geen materieel van belang zijnde wijzigingen in de opzet, het bestaan en de werking van de beheersingsmaatregelen hebben plaatsgevonden in de maanden november en december 2020.

Voor alle gebruikers is het van belang dat ROB-Net conform afspraken beschikbaar is en naar behoren functioneert. Elk jaar vindt een toetsing plaats door externe auditeurs om te controleren of de Vereniging ROB voldoet aan haar ‘control framework’. Dit is een set van eisen waarmee de betrouwbaarheid van het systeem en de organisatie wordt gecontroleerd. De auditeurs brengen naar aanleiding van hun bevindingen een ‘Assurance rapport’ uit aan de Vereniging.

In het huidige ISAE rapport zijn geen opmerkingen geplaatst door de auditeurs die aanleiding zijn voor nadere stappen voor de Vereniging ROB.

Een digitaal exemplaar van het rapport kunt u opvragen via secretariaat@verenigingrob.nl. De Bridge letter kunt u via dit mailadres vanaf 2021 opvragen.


Met vriendelijke groet,

Raymond Grether
Directeur Vereniging ROB

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden