Samen
vooruitgang

04.10.2018

Automatische incasso verplicht!

De contributie die Vereniging ROB in rekening brengt voor het gebruik van ROB-Net, kan vanaf 01-01-2019 uitsluitend via automatische incasso plaatsvinden. Leden die hier nog geen gebruik van maken, krijgen in oktober een machtigingsformulier ter ondertekening toegestuurd afkomstig van het mailadres echosign@echosign.com.

U kunt het bijgesloten machtigingsformulier digitaal ondertekenen door de link ‘klik hier’ te volgen in het tekstbericht. Indien u niet digitaal kunt of wilt ondertekenen, dan kunt u het formulier printen en een scan hiervan terug mailen naar secretariaat@verenigingrob.nl.

Wij verzoeken u dringend tijdig een machtiging voor automatische incasso af te geven, zodat u per 1 januari 2019 gebruik kunt blijven maken van ROB-Net.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor het afgeven van een incassomachtiging. Niet alleen bespaart dit u en ons kosten, ook is het een zeer efficiënte manier van betalen!

De voordelen van ROB-Net

Vereniging ROB blijft ROB-Net doorlopend ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en actualiteit van het systeem. Want ROB-Net is er voor u!

Optioneel:
ROB-EF Elektronische Facturatie
ROB-BOL Back Office Leveranciers
Jaarlijks
3,2 miljoen
transacties
Maar liefst
13.000 gebruikers

Meer over ROB-Net

Lid worden van
Vereniging ROB?

Aanmelden